lördag 20 september 2008

Hepp!!

Sådär ja! Nu får jag inte ut den.
Med hjälp av lite filande på ena bredsidan och en del välriktat våld har jag fått ned kniven såpass. Men det innebär också att den sitter som själva fan. Jag kommer såklart få ut den (hrm?) men får nog hålla på att lirka ett tag skulle jag tippa.

Bredvid ligger den första träslidekniven och hånskrattar åt sin större lillebror på sitt utomoderntligt naiva vis. Lyckligt ovetande om masurbjörkens nyckfullhet.

Inga kommentarer: